onsdag 8. april 2015

Identitarianisme. En kort innføring

Identitarianismen er nasjonalistisk, etnoseparatistisk og essensialistisk.

Den ser for seg den enkelte nasjon – det enkelte etnos – som en klart avgrenset enhet, med en felles identitet som alle medlemmer tar del i. Denne identiteten formidles gjennom en felles kultur, som, for å bevare sin styrke og enhet, må vernes mot å bli utvannet gjennom påvirkning utenfra.

Løsningen på dette er at hvert folk må bo for seg selv, slik at kulturen, som er en skjør plante, ikke utsettes for unødig påvirkning. Hver etnos må holdes separat, derav betegnelsen etnoseparatisme.

Identiarianismen har adoptert deler av multikulturalismens kulturforståelse, blant annet en forståelse av kulturer som klart avgrensede størrelser. I sine festtaler understreker de identitære at alle kulturer er like mye verd, men for å hindre utvanning må disse kulturene holdes fra hverandre.

Grunnen til at dette er så viktig, er at vår kulturelle identitet ses som en avgjørende og grunnleggende – en essensiell – del av hver enkelt av oss. Uten den er vi rotløse og forvirrede. Kulturen er vårt anker i tilværelsen. Uten å være forankret i vår essensielle kultur, er vi halve mennesker.

Derfor oppfatter de identitære liberalismen, med sitt fokus på individets ønsker og behov, som en særlig trussel, fordi den fornekter at vi først og fremst er vår kulturelle identitet, dernest individer. Identitarianismen er i egne øyne liberalismens rake motsetning. Den har rett i det.

Med sin essensialistiske nasjonalisme er identitarianismen trygt plantet på ytre høyre. Den er ikke nødvendigvis høyreekstrem, men hvis man ser nærmere på hvem de identitære er, har påtagelig mange en fortid i fascistiske og/eller nazistiske miljøer.

Identitarianismen er ikke rasistisk i klassisk forstand, men dens essensialistiske nasjonalisme og etnoseparatisme ender i den samme type politiske konsekvenser som vi kjenner fra rasistisk hold. I beste fall ville resultatet av å sette den ut i live være et slags apartheid med menneskelig ansikt. I verste fall ville det være veldig mye kjipere.
_____

De som måtte ønske seg en lengre introduksjon til fenomenet, anbefales Kristian Bjørkelos artikkel "Identitærane kjem".

1 kommentar:

  1. Hei, kan du gi et eksempel på et alternativ til en slik essensialistisk forståelse av menneske/kultur?

    SvarSlett